หน้าแรก » ข่าวทั่วไป » โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อสถาบันและคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อสถาบันและคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้

โพสต์โดย : admin เมื่อ 17 มี.ค. 2566 10:58:08 น. เข้าชม 52 ครั้ง แจ้งลบ

โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อสถาบันและคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมถึงการแสดงออกซึ่งความรักและความผูกพันระหว่างเพื่อนนักเรียน รุ่นพี่รุ่นน้อง โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 201 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2565

ผู้บริหาร และคณะครู หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จะได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาในสถาบันที่ดี และเติบโตเป็น "คนเก่ง คนดี" ของสังคมและประเทศชาติต่อไป
(ภาพชุดที่ 2)
Loading the player...

News Update